SM-säännöt 2019

SM kilpailusäännöt 2019

Suomen mäkiautoilijat ry pidättää itsellään oikeuden muutoksiin!

HUOM! Sääntöjä tarkennettu ja tarkistettu 3.4.2019.

1. Yleistä

1.1 Nämä säännöt ja ohjeet koskevat kaikkia niitä kilpailuja, jotka kuuluvat Suomen mäkiautoilijat ry:n järjestämiin tai organisoimiin tapahtumiin, tai niihin kilpailuihin, jotka Suomen mäkiautoilijat ry hyväksyy virallisiksi kilpailuiksi.

1.2 Säännöt ja suositukset on suunniteltu ja luotu kilpailijoiden, osanottajien ja katsojien turvallisuuden takaamiseksi, sekä tasapuolisuuden takaamiseksi kaikille kilpailuihin osallistuville.

2. Team

2.1 Kullakin lähtöön hyväksytyllä ja säännöt täyttävällä ajoneuvolla saa olla vain yksi kuljettaja, jonka täytyy olla täyttänyt 15 (viisitoista) vuotta kyseisen kilpailupäivän edeltävänä päivänä. Yläikärajaa ei ole.

2.2 Joukkueeseen saa kuulua ajajan lisäksi 3 (kolme) mekaanikkoa / huoltajaa.

2.3 Tiimin jokaisella jäsenellä / osanottajalla tulee olla voimassa oleva kattava vapaa- ajanvakuutus.

3. Ajaja

3.1 Virallisen 15 vuotta täyttäneen kuljettajan tulee käyttää kypärää, joka täyttää moottoripyörille asetetut viralliset vaatimukset.

3.2 Kuljettajalla tulee olla suojaavat käsineet sekä riittävän suojaavat ajamiseen soveltuvat ajo- / turvajalkineet.

3.3 Kilpailupuvun tai ajohaalarin tulee olla yhtenäinen, pitkähihainen ja suojata ajajaa
riittävästi mahdollisen kaatumisen ja liukumisen varalta.

3.4 Lisäsuojat kuten esimerkiksi kyynärpää-, polvi- ja säärisuojat ovat sallittuja.

4. Auto

4.1. Autossa on oltava 4 (neljä) runkoa kannattavaa ja maata koskettavaa pyörää.

4.1.1 Pyörien kokoa ei ole määritelty.

4.2. Osallistuvan auton on oltava puhtaasti painovoimakäyttöinen.

4.3. Autossa ei saa olla mitään laitetta tai apuvoimaa tuottavaa voimanlähdettä.

4.4. Lisäpainojen käyttö on ehdottomasti kielletty.

4.5. Autoon ei saa asentaa mitään teräviä kulmia tai ulokkeita, jotka saattaisivat aiheuttaa vammoja kuljettajalle tai mahdollisen onnettomuuden tapahtuessa sivullisille.

4.6. Autossa ei saa olla mitään irtonaisia osia.

4.7. Autossa ei saa käyttää lasia tai muuta sellaista materiaalia joka saattaa vaarantaa ajajan ja kanssakilpailijoiden tai katsojien terveyden.

4.8. Korin rakenne ja materiaali on vapaasti valittavissa huomioiden kuitenkin edellä
mainitut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

4.9. Naulojen käyttö rungon rakenteissa on kielletty.

4.10. Auton muotoilun ei tule estää kuljettajan nopeata poistumista tai asettautumista ajoasentoon vaivatta.

4.11. Mikäli auto on umpinainen, on varmistettava, että autoon pääsee sisälle ja siitä ulos käyttämättä mitään ulkoisia työvälineitä.

4.12. Autoon on asennettava eteen ja taakse kiinteät vetämistä varten tarkoitetut koukut tai kaaret, jotka mahdollistavat auton vetämisen letkassa
hinausajoneuvon perässä. Nämä koukut sisältyvät sallittuun maksimipituuteen.

4.13. Runkorakenteen on kestettävä auton kaatuminen kuljettajineen.

4.14. Auton suunnittelija ja/tai valmistaja on vastuussa konstruktion kestävyydestä ja turvallisuudesta.

5. Rakenne

5.1. Maksimipituus 2500 mm.

5.2. Maksimileveys 1500 mm.

5.3. Minimi maavara 40 mm.

5.4. Maksimipaino ilman kuljettajaa 100 kg.

5.5. Korkeus maksimillaan sisältäen turvakaaren 1500 mm.

5.6. Kuljettajan istuin on oltava kiinnitettynä runkoon.

5.7. Ajoasennon tulee olla aina jalat menosuuntaan.

5.8. Turvakaaren on ulotuttava kypäräpäisen kuljettajan yli vähintään 35 mm.

5.9. Auton rakenne rungon osalta on oltava riittävän vankka ja suojattava kuljettajaa kaikissa tilanteissa.

5.10. Pohjarakenteen tulee olla yhtenäinen ja rakenteeltaan sellainen, että se estää jalkojen tai kehon läpimenon ajoneuvon ulkopuolelle.

5.11. Turvavyöt eivät ole pakolliset, mutta erittäin suositeltavat.

5.12. Ohjaus on suunniteltava siten, että turvavyöttömän ajoneuvon ohjaustanko, jarrupoljin tai muu ohjaustilassa oleva rakenne, ei vaaranna kuljettajaa törmäyksessä.

5.13. Ohjauksen on vaikutettava suoraan etupyöriin eikä siinä saa olla väljyyttä eikä tehostinta saa käyttää. Ohjauksen on oltava kokonaan mekaaninen.

5.14. Ohjaus saa olla erillinen etupyöriin vaikuttava tai kokonaan kääntyvä etuakseli.

5.15. Kääntösäteen on oltava riittävä eri kilparatojen vaatimusten mukaisesti.

6. Akselisto

6.1. Akseliväli vähintään 1000mm

6.2. Raideleveys vähintään 600mm

7. Jarrut

7.1. Toimivat ja tehokkaat jarrut ovat ehdottomat ja välttämättömät. Jarrujen on toimittava vähintään saman akselin molemmilla pyörillä. Levyjarrujen käyttöä suositellaan.

7.2. Pyörien kulutuspintaan suoraan vaikuttavat kitkajarrut on ehdottomasti kielletty.

7.3. Jarrujen on pidettävä auto kuljettajineen paikallaan 35° mäkikulmassa. Huom. starttirampin kaltevuus.

8. Sponsorointi ja merkinnät

8.1. Autossa tulee olla selkeät paikat kilpanumeroille molemmilla puolilla sekä edessä, eikä niitä saa peittää millään rakenteilla tai muilla esteillä. Numerolle varattu paikka tulee olla vähintään 30 cm x 30 cm.

8.2. Auto on merkittävä näkyvästi teamin tunnuksella tai logolla, näkyvää, tunnistettavaa voimakasta väritystä suositellaan.

8.3. Suomen mäkiautoilijat ry suosittelee autokuntien näkyvää sponsorointia. Kuljettajan ajohaalarin mainospaikat ovat rajoittamattomat.

9. Muut säännöt

9.1. Kaikkien osallistuvien autojen tulee täyttää edellä mainitut säännöt, kilpailujen tuomaristo voi kuitenkin evätä kilpailemisen, mikäli se katsoo mäkiauton olevan vaarallinen kuljettajalle tai yleisölle.

9.2. Piittaamattomuus kanssakilpailijoista ja katsojista, sekä epäurheilijamainen käytös ovat myös syy hylätyksi tulemiselle.

9.3. Kilpailuun osallistuvien tiimien ja kaikissa Suomen mäkiautoilijat ry:n järjestämissä tai hyväksymissä virallisissa lähdöissä on täydellinen nollatoleranssi koskien alkoholia ja / tai muita päihdyttäviä aineita.